W  A  T   V  I  N  D  T   U  ?
Commerciële organisaties gebruiken graag Bekende Nederlanders, mooie gebouwen of zgn. Weerloze Waarden in hun advertenties en commercials om u te overtuigen. Gebruiken ze Gerard Joling, de Euromast of de Afsluitdijk, dan moeten ze BETALEN aan rechthebbenden.

Identificeren zij zich met de natuur, wilde dieren of het universum dan hoeft dit niet. Klopt dit eigenlijk wel?

OVER